ตัวแทนเข้าร่วมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมรับเสื้อพระราชทานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ

วันนที่ 25 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ตัวแทนเข้าร่วมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมรับเสื้อพระราชทานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ โดยมีจัดเดินวิ่งการเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น