การสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะครูสังกัดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่่ายที่ 1-3 โดยมีท่านรองยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม||อัลบั้ม 1||อัลบั้ม 2||อัลบั้ม 3)

ใส่ความเห็น