ค่ายโครงการพุทธบุตร สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ไปเข้าค่ายโครงการพุทธบุตร ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ วัดเขาวัง จังหวัดราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น