โครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาขีพในประชาคมอาเซียน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดโครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาขีพในประชาคมอาเซียน ประจำการศึกษา 2560 โดยมีท่านรองยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น