กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ่ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 โดยมีท่านผอ.ปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิด ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม||อัลบั้ม 1 ||อัลบั้ม 2|| อัลบั้ม 3

 

ใส่ความเห็น