ทัศนศึกษาสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 คณะครูแลและนักเรียนสายชั้นประุมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ไปทัศนศึกษาที่วัดขนอน และสุนทรีแลนด์

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น