สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระรามราชนิเวศน์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวันและ โครงการชั่งหัวมัน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระรามราชนิเวศน์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวันและ โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น