สายขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เขาชะงุ้ม และวัดขนอน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนสายขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เขาชะงุ้ม และวัดขนอน

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น