โครงการพุทธบุตรน้อย สายชั้นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สายขั้นอนุบาล 1 ได้จัดกิจกรรมโครงการพุทธบุตรน้อย ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โดยมีนางจิรพรรณ คชสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารสมาคม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น