โครงการพุทธบุตร สายขั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สายขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมโครงการพุทธบุตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนางจิรพรรณ คชสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น