กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรง่เรียนอนุบาลราชบุรี จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางรพี โกมลนุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดหน่วยการเลือกตั้ง และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดราชบุรีมาอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้ง

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น