การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ


บรรยากาศการออกกำลังกายคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ใส่ความเห็น