กิจกรรมแห่เทียนพรรษา


วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ วัดโรงช้าง วัดนาหนอง วันศรีสุริยวงค์

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น