โครงการพุทธบุตรน้อย สายชั้นอนุบาล 2


วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สายขั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมโครงการพุทธบุตรน้อย ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยมีนางรพี โกมลนุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารสมาคม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น