ตรวจลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ศุนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5 จังหวัดราชบุรี ได้เข้ามาตรวจลูกน้ำยุงลาย ในสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลราชบุรีปลอดลูกน้ำยุงลาย ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น