กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน โดยมีพรรคอนุบาลรวมพลัง เบอร์ 1 กับพรรคบัวคุณธรรม เบอร์ 2 ขึ้นหาเสียงเลือกตั้ง ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ใส่ความเห็น