โครงการตาวิเศษ

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานมอบถังขยะให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมแยกขยะ ในโครงการตาวิเศษ ของสายขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุ

 

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น