โครงการยุวฑูตความดีศรีอนุบาล ชั้นประุถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าฐาน ในโครงการยุวฑูตความดีศรีอนุบาล โดยมีคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกท่านร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น