รายการเบ็นโบ๊ท

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 รายการเบ็นโบ๊ท ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดั้บชั้นประุถมศึกษาปีที่ 2-4 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น