โครงการยุวฑูตความดีศรีอนุบาล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าฐาน ในโครงการยุวฑูตความดีศรีอนุบาล โดยมีคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกท่านร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น