โครงการยุวฑูตความดีศรีอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าฐาน ในโครงการยุวฑูตความดีศรีอนุบาล โดยมีคณะครูสายชั้นอนุบาลทุกท่านร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น