การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เชต 1 ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เชต 1 เข้าแข่งขันคัดเลือก ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น