พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมระลึกพระคุณครู โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธี ณ เวทีเกียติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม     กล้อง 1||กล้อง2||กล้อง 3

ใส่ความเห็น