ทางรายการ SEPER 10 ได้เข้ามาจัดกิจกรรม บันทึกเทปรายการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ทางรายการ SEPER 10 ได้เข้ามาจัดกิจกรรม บันทึกเทปรายการ เพื่อมาค้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ไปออกรายการ SUPER 10 ทางช่อง WORK POINT 23 ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ใส่ความเห็น