โครงการยุวฑูตความดีศรีอนุบาล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมฐาน ในโครงการยุวฑูตความดีศรีอนุบาล โดยมีคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ทุกท่านร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น