ครงการยุวฑูตความดีศรีอนุบาล ระดับอนุบาล

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าฐาน ในโครงการยุวฑูตความดีศรีอนุบาล โดยมีคณะครูสายชั้นอนุบาลทุกท่านร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ขอขอบคุณ || ที่มข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น