การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ ๒ ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนนักเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๒ เข้าแข่งขันคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ต่อไป ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น