แนะนำเหล่าซือหลี่เข้าผิง(จิรายุ) คุณครูอาสาจากประเทศจีน

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้แนะนำเหล่าซือหลี่เข้าผิง(จิรายุ) คุณครูอาสาจากประเทศจีน(คุณครูชาวจีนทำหน้าที่สอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6) ที่จะมาช่วยสร้างนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรมของกันและกันเป็นอย่างดีต่อไป

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น