นิทรรศการมีชีวิต ภายใต้โครงการยุวฑูตความดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดนิทรรศการมีชีวิต ภายใต้โครงการยุวฑูตความดี ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น