โครงการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินในนักเรียน

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินในนักเรียน ในเขตตำบลหน้าเมือง ประจำการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น