นิทรรศการมีชีวิต ภายใต้โครงการยุวฑูตความดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดนิทรรศการมีชีวิต ภายใต้โครงการยุวฑูตความดี ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น