นิทรรศการมีชีวิต ภายใต้โครงการยุวฑูตความดี

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดนิทรรศการมีชีวิต ภายใต้โครงการยุวฑูตความดี ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น