อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในเวลา 16.00 น. โดยมีท่านผอ.ปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการเปิดการอบรม โดยมีคุณครูดวงพร ปัญติภาณุวัฒน์ ผู้ช่วยงานวิชาการประถมศึกษา เป็นวิทยากร ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น