โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอบคุณเทศบาลเมืองราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ขอขอบคุณ นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ในช่วงเวลาที่ผู้ปกครองมารับ  และส่งนักเรียน

ชมภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น