นิทรรศการมีชีวิต ภายใต้โครงการยุวฑูตความดี ระดับประุถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดนิทรรศการมีชีวิต ภายใต้โครงการยุวฑูตความดี ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

 

ภาพประกอชกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น