นิทรรศการมีชีวิต ภายใต้โครงการยุวฑูตความดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดนิทรรศการมีชีวิต ภายใต้โครงการยุวฑูตความดี ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

 

ภาพประกอชกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น