8 คุณธรรม รักสามัคคี

วันที่  23 พฤษภาคม  2560  นางปราณี  ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  เป็นประธานเปิดการอบรมในโครงการ  “8  คุณธรรม  รักสามัคคี”  ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษา ปีที่  5  จำนวน 480  คน ณ ห้องประชุมบัวชมพู  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรม

ใส่ความเห็น