อบรมชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเตีย (เวทคณิต)

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขแบบอินเดีย(เวทคณิต) โดยมีท่านผอ.ปราณี  ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการอบรม  มีคณะครูโรงเรียนอนุบาลเข้ารับการอบรม ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น