งาน “สมโภช 200 ปี” ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลกรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเข้าร่วมขบวนแห่เครื่องบวงสรวง ในการจัดงาน “สมโภช 200 ปี”

 

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

ใส่ความเห็น