อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนางปราณี  ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการอบรม  วิทยากรในการอบรมในครั้งนี้เป็นคณะครูที่ได้เข้ารั่บการอบรมเชิงปฏิบัติโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น