แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย

แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

 

 

ลิงค์  แบบประเมินความพึงพอใจ

ใส่ความเห็น