การอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีนายมาโนช  จันทร์แจ่ม เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เข้ารับการอบรม ณ อาคารสมาคมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น