ร่วมแสดงความยินดี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนทุกภาคส่วน

ใส่ความเห็น