ประชุมผู้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคปกติ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคปกติ โดยมีท่านผอ.ปราณี ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน  ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น