ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีท่านผอ.ปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น