แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม

แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการลดการใช้พลังงานในสถานศึกษาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

ลิ้งค์  https://goo.gl/forms/2yRFCTxtQ2h3ybQF2

ใส่ความเห็น