การจัดการทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 2560-2564

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2560-2564 โดยมีท่านผอ.ปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น