อบรมเชิงปฏิบัติการการลดการใช้พลังงานในสถานศึกษาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการลดการใช้พลังงานในสถานศึกษาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีนายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น