โครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่

วันที่  24  มีนาคม  2560 นางรพี   โกมลนุสิต  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการประชุมในโครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนชันอนุบาลปีที่ 2 ที่เลื่อนชั้นไปสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้พบกับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ณ อาคารสมาคมฯ  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ใส่ความเห็น