กิจกรรมวันประทับใจ ปีการศึกษา 2559

วันที่  31 มีนาคม 2560  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดกิจกรรม วันประทับใจ   เนื่องในวันสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  โดยมี นายยรรยงค์  เจริญศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1  เป็นประธานในพิธีและมอบระเบียนแสดงผลการเรียนให้กับนักเรียน  และให้โอวาทแก่่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น